Facebook Pixel

SKAT for selvstændige

SKAT for selvstændige – Er en guide vi hos Webin har lavet til dig, der gerne vil vide, hvordan du betaler skat som selvstændig, hvordan skatten beregnes samt dine pligter overfor SKAT.


Forskudsopgørelse for selvstændige

Det er den forventede indtjening, som du har oplyst i forskudsopgørelsen, der afgør, hvor meget du bliver opkrævet i skat. Det kaldes B-skat. B-skatten bliver opkrævet i månedlige rater. Sammen med forskudsopgørelsen sender skattevæsenet dig en række giro-kort, som du skal betale hver måned – undtagen i juni og december. Hvis det skulle ske at du betaler for sent, så vil der løbende komme renter på så det er en god ide, at du tilmelder beløbet til PBS.

 

Selvangivelse for selvstændige

Når året er gået, vil du modtage en selvangivelse. Men i modsætning til en lønmodtagers selvangivelse er den ikke udfyldt på forhånd, og det er din pligt at udfylde og indsende den til tiden. Selvangivelsen kan udfyldes digitalt, hvor du får lidt hjælp til at udfylde de rigtige punkter – men ellers kan det være en god idé at spørge en revisor til råds.

Virksomhedens overskud skal stå i en særlig rubrik i selvangivelsen. Ud fra overskuddet beregnes næste års skat. Dine giro-kort vil derfor være med større eller mindre beløb – alt efter, hvor stort overskuddet er i forhold til året før.

 

Skatteregnskab for selvstændige

Sammen med selvangivelsen skal du indsende et skatteregnskab. Skatteregnskabet skal indeholde to opgørelser:

 • En resultatopgørelse for virksomheden – dvs. en opgørelse over indtægter og udgifter
 • En balance – dvs. en opgørelse over aktiver og passiver, der afspejler virksomhedens egenkapital

Dette kan sendes digitalt, hvis det skulle ske at man glemmer at indsende sig skatteregnskab eller hvis man vælger at unddrage oplysninger kan dette koste dig dyrt.

 

Eksempel 1

En person har forsætligt unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

((30.000 x 1) + (50.000 x 2)) x ½ = 65.000

 

Eksempel 2

En person har ved en grov uagtsom handling unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

((30.000 x ½) + (50.000 x 1)) x ½ = 32.500 (afrundes til 30.000).
Det er derfor meget vigtigt, at man får lavet et korrekt skatteregnskab. Man burde ihvertfald overveje at få en revisor til at få kigget ens dokumenter igennem.

 

Virksomhedsskatteordningen

Når du udfylder din selvangivelse, har du mulighed for at bruge den såkaldte virksomhedsskatteordning. Bruger du den, kan du vælge at spare op i virksomheden og kun betale 25 procent af overskuddet i skat. Du skal selvfølgelig stadig betale fuld skat af overskuddet, den dag du trækker det ud af virksomheden.

Virksomhedsskatteordningen giver dig også mulighed for at få fuldt fradrag af virksomhedens renteudgifter, når overskuddet skal beregnes.

Det er en god ide at bruge en revisor, hvis du er interesseret i at benytte virksomhedsskatteordningen.

 

Krav til bogføring

 • Din virksomhed skal løbende (regelmæssigt) sørge for at bogføre indtægter og udgifter. Endvidere skal der udarbejdes et regnskab
 • Du skal gemme bilag på alle dine udgifter og indtægter. Ellers har du ikke mulighed for at dokumentere det over for SKAT eller din revisor, at bogføring og regnskab er lavet korrekt
 • Du har lov til selv at føre den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlade bogføringen helt eller delvist til din revisor, men det er stadig dig, der er ansvarlig for bogføringen
 • Regnskab og bilag skal du gemme i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Som eksempel skal dit regnskabsmateriale for 2016 således opbevares til og med 31. december 2021.
 • Du skal opbevare regnskab og bilag på en måde, så materialet er sikret mod brand og tyveri mv. Hvis du ikke anvender et online regnskabssystem, så skal du huske at tage sikkerhedskopi af din bogføring mv.
 • Herudover skal din virksomhed, hvis den er drevet som en personligt ejet virksomhed, udarbejde et skattemæssigt årsregnskab, som vedlægges selvangivelsen
 • Hvis din virksomhed er organiseret som et ApS eller et A/S, skal du udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af selskabets revisor og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Selvangivelsen indberettes til SKAT
 • Som nystartet skal du normalt opgøre momsregnskabet (og/eller lønsumsafgiftsgrundlaget) hvert kvartal og indsende angivelsen. Skatteregnskabet skal kun afsluttes én gang om året. Ved årets udløb skal du endvidere tælle dit varelager og opgøre varelagerets værdi

 

Regnskabsprogram

Det er et fantastisk godt stykke værktøj at have et regnskabsprogram. Det gør, at du ikke selv skal sidde manuelt og bogføre alle dine indtægter og udgifter. Der findes mange regnskabsprogrammer som hver især har en række fordele og ulemper.

Vi anbefaler ”Billy”, som er et regnskabsprogram udviklet af den danske iværksætter: ’Toke Kruse’. Dette program er virkelig populært. Med regnskabssystemet kan du nemt indberette moms og i det hele taget få et godt overblik over dit regnskab.

 

Momsregnskab

Du skal føre regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabet skal opbevares sammen med bilag i nummerorden i 5 år. Regnskabet skal ikke indsendes, men bruges til din selvangivelse, og du skal kunne fremlægge bilag for de 5 år – hvis SKAT måtte have interesse i at se bilagene. De udfører indimellem stikprøvekontroller, så du gør klogt i at have helt styr på dit regnskab.

Regnskabet skal vise, hvor meget du skal indberette og betale i moms. Det skal som minimum indeholde en konto for:

 • Købsmoms
 • Salgsmoms

Handler du med udlandet

Skal regnskabet også indeholde en konto for:

 • Moms af varekøb fra udlandet

 

Vi håber, at denne guide var brugbar. Hvis du har kommentarer eller tilføjelser, er du velkommen til at skrive til os.