Facebook Pixel

Selvstændig og barsel? Her er de vigtigste regler

Som selvstændig er du vant til at gå egne veje og klare dig selv. Når du stifter familie, og du gerne vil have barsel, er der lige pludseligt mange nye regler, som du skal sætte dig ind i. Du vil gerne have barsel, men hvor meget barsel, kan du tage? Hvordan får du barselsdagpenge? Og er du berettiget til barselsdagpenge?

I denne blogartikel giver vi dig det relevante overblik. Den er ikke kun skrevet til kvinderne. Vi skitserer også reglerne for fædreorlov længere nede i artiklen.

 

Hvor søger jeg om barselsdagpenge?

Du søger om barselsdagpenge via dette link:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/Udbetaling_Danmark/Barseldagpenge_til_selvstaendige

Hvornår kan jeg gå på barsel?

Du kan tidligst gå på barsel 4 uger før fødslen, og du har desuden pligt til at holde 2 uger efter fødslen. Du har ret til yderligere 12 uger med barselsdagpenge efter fødslen. Efter de 14 uger kan du holde 32 ugers forældreorlov, som du kan dele med den anden forælder.

Hvor meget barselsorlov kan jeg holde?

Du kan vælge at holde 100 % orlov, og dermed få det fulde beløb barselsdagpenge, hvis du ellers opfylder betingelserne. Du kan også vælge at arbejde noget af tiden under din barselsorlov.

Du kan vælge at arbejde 50 % af tiden, og få det halve i barselsdagpenge. Arbejder du fx 50 timer om ugen, kan du oplyse til NemRefusion, at du under din barsel vil arbejde 25 timer om ugen. Så får du 50 % barselsdagpenge.

Hvad hvis jeg ønsker at arbejde få timer om ugen?

  1. 1. juli 2017 trådte en ny lov i kraft, så du heldigvis også kan vælge at holde orlov i 75 % af den normale arbejdstid. Du får dermed 75 % af de barselsdagpenge, du ville få på en fuld orlov. Hvis du allerede har deltidsbarsel, kan du godt ændre din barsel til de 75 %. Du kan ændre i barselsorloven på borger.dk. Du skal være opmærksom på, at hvis du nedsætter din barselsorlov, mister du retten til at udskyde din orlov.

Hvad hvis jeg vil arbejde mere end 50 % af tiden?

Genoptager du dit arbejde på fuld tid, kan du ikke få udbetalt barselsdagpenge. Det gælder også, hvis du fx kun arbejder 60 % af tiden. Så snart du arbejder over 50 % af din normale arbejdstid, betragtes du som fuldtidsarbejdende.

Husk at give Udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde.

Hvordan beregnes barselsdagpenge?

Du kan som sagt holde fuld orlov – eller 75 % eller 50 % orlov. Det er Udbetaling Danmark der beregner dine barselsdagpenge ud fra det antal timer, som du har oplyst, at du arbejder om ugen.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

I 2017 kan du højst få 4245 kr. om ugen før skat. Det er overskuddet i din virksomhed der afgør, hvor meget du kan få. Du skal have en indtægt på mindst 220.740 kr. om året (2017) for at få det fulde barselsdagpengebeløb. Udbetaling Danmark kigger på din årsopgørelse og beregner din dagpengesats ud fra overskuddet, men også om der er indtægter overført til medarbejdende ægtefælle eller du har egne syge- og barselsdagpenge.

 

Hvornår er du berettiget til barselsdagpenge?

De fleste er heldigvis berettiget til barselsdagpenge, men har du nydt udlandsophold, kan du komme i klemme.

Udlandsophold kan fremme din karriere, men vender du hjem til Danmark efter længere tids ophold i udlandet, og du straks påtænker at gå på barsel, er du ikke berettiget til barselsdagpenge. I følge borger.dk kan du kun få barselsdagpenge, hvis du opfylder de her 5 betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
  • Du har daglig kontakt med dit barn under din barsel.

 

Ny som selvstændig? Medregn din tid som lønmodtager!

Hvis det er nyt for dig at være selvstændig, kan du heldigvis medregne perioder, hvor du har arbejdet som lønmodtager. Det er væsentligt for dig, der har arbejdet i mindre end 6 måneder som selvstændig. Det kræver, at du uafbrudt de seneste 13 uger har haft mindst 120 arbejdstimer i de 13 uger og har daglig kontakt med dit barn under barslen.

Er du ansat i dit eget ApS eller A/S, er du lønmodtager, og så gælder reglerne ikke, og du kan i stedet læse om barsel for lønmodtagere på borger.dk.

 

Kan jeg udskyde eller forlænge min barsel?

Vedrørende udskydelse eller forlængelse af barsel, er der en del regler på området. Derfor henviser vi dig til at kigge på borger.dk via dette link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-selvstaendige

Fædreorlov – hvor meget barsel kan far holde?

Du kan som far holde fædreorlov i 2 sammenhængende uger. De skal afholdes indenfor de første 14 uger efter at barnet er født. Arbejder du 50 % af tiden, kan du i stedet vælge at holde fædreorlov i 4 sammenhængende uger og få halve barselsdagpenge. Dernæst kan du begynde på de 32 ugers forældreorlov, som du kan dele med den anden forælder.

Hvordan får jeg et overblik over min barsel?

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og sender dig et brev, hvornår du får udbetalt barselsdagpenge og hvilken periode udbetalingen dækker over. Du kan også logge på ’Min barsel’ på borger.dk.

 

Vi håber, at denne oversigt hjalp dig med dine spg. vedrørende din barsel. Del gerne artiklen, så andre selvstændige, kommende mødre og fædre kan få glæde af oplysningerne.

Husk også at følge os på Facebook og Instagram, hvor vi deler nyheder og gode tilbud.