Facebook Pixel

Forretningsplan – sådan gør du

Forretningsplanen er noget, som mange iværksættere ønsker hjælp til. I dette blogindlæg får du redskaberne til at lave forretningsplanen.

 

Hvorfor have en forretningsplan?

Når du laver din forretningsplan skaber du et overblik over din idé og virksomhed. Det gør det let for andre at tage stilling til, om de har lyst til at købe noget af dig, være din samarbejdspartner eller eventuelt hjælpe dig med finansieringen under din opstart. Du skal overbevise andre om, at netop din idé er god eller, at du har et stærkt iværksættergen, der vil give dig succes.

En forretningsplan hjælper dig med at:

 • Strukturere og virkeliggøre egne visioner
 • Samle faktuel viden og informationer, der overbeviser modtageren
 • Træffe bedre forretningsmæssige beslutninger
 • Overbevise banker og andre investorer om, at du er værd at satse på
 • Bevise, at du er seriøs
 • Give grundlag for bedre rådgivning fra samarbejds- og sparringspartnere.

 

Sådan laver du en forretningsplan

En forretningsplan skal bl.a. indeholde oplysninger om budget, finansiering, organisering, salg, markedsføring og udviklingspotentiale.

Vi anbefaler dig, at du benytter nedenstående ”9-trins guide” til, hvordan du laver en forretningsplan. Vi gennemgår den nedenfor.

 

De 9-trin

Din forretningsplan vil altid være en dynamisk plan.

De 9 områder i forretningsplanen hænger indbyrdes sammen. Ændrer du på et område, har det indflydelse på de andre. Det er derfor, at vi anbefaler 9-trins guiden, så du ikke glemmer vigtige del af din forretningsplan.

 

 

 1. Personlige ressourcer 
  At drive en nystartet virksomhed er en meget personlig ting. I begyndelsen vil du ofte være den eneste i virksomheden. Derfor skal du i dette afsnit af din forretningsplan sandsynliggøre at du – eller teamet bag – har den kapacitet og de ressourcer, der skal til for at drive virksomheden.
 2. Produktet/serviceydelsen
  Det essentiele i virksomheden er den ydelse eller det produkt, du vil sælge. Det er derfor vigtigt, at du analyserer ydelsen/produktet fra mange vinkler. Specielt skal der fokuseres på, hvad kunderne ønsker af produktet eller serviceydelsen, og om du kan tjene nok penge for hver solgt enhed.
 3. Markedsbeskrivelse
  Før du kan gå i gang med at markedsføre og sælge dit produkt, er det nødvendigt at kende det marked, du skal ud at sælge på. For at kunne lave en god markedsføring er det nødvendigt at have en solid viden om markedet – det vil bl.a. sige konkurrenterne og kunderne. Skriv dine analyser ind i forretningsplanen.
 4. Salg og markedsføring
  Salg og markedsføring skal du også beskrive. Det er de tiltag, du sætter i værk, der viser potentielle kunder, at du eksisterer og har et interessant produkt eller en spændende ydelse. I forretningsplanen skal du beskrive, hvad du vil gøre og begrunde dine valg.
 5. Praktisk organisering af virksomheden
  Du skal have beskrevet, hvordan hverdagen i din virksomhed skal fungere. Hvem laver regnskab? Rydder op? Hvilken rabat vil du give kunder? Hvem organiserer personalet? Og hvordan får du lavet egenkontrol?
 6. Virksomhedens udvikling
  Det kan være en styrke, hvis du allerede fra starten som ny virksomhedsejer kan se konturerne af en større og mere interessant virksomhed. Beskriv i planen, hvordan du ser virksomheden om tre år.
 7. Budgetter
  At lave budgetter er at sætte økonomi på de planer, du har beskrevet i de foregående afsnit af forretningsplanen. Budgetterne konkretiserer dine planer og viser, om de hænger sammen. Hænger budgetter og idéer ikke sammen, må du ændre på planerne, så planerne også rent økonomisk kan hænge sammen.
 8. Finansiering
  Finansiering betyder: “Hvordan skaffer man de penge, man har fundet ud, at man behøver for at starte virksomheden?” Beskriv i forretningsplanen, hvilke kilder du mener, der kan finansiere din start.
 9. Mission for virksomheden
  Visse virksomheder finder det naturligt at udarbejde en mission. Det er en beskrivelse af, hvorfor netop deres virksomhed skal se dagens lys. Hvad er drivkraften bag? Ofte ser man, at socialøkonomiske virksomheder først og fremmest tager udgangspunkt i deres mission, og først efterfølgende finder ud af, hvordan de kan tjene penge.

 

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende forretningsplanen, er du velkommen til at kontakte os. Så guider vi dig igennem.